KELEBEK

 

Sana kelebeklerini getirdim.
 

          
              Ali Erdem URAL