PÜSKÜRTME

Herşey yerli yerindeydi, masalar, sandalyeler
      tabldot tepsileri, tabaklarda yemekler
Tütüyordu hâlâ. Kabukları soyulmuş bir portakal
Duruyordu orda, üstünde bir kızın parmaklarının sıcaklığı
      yanında yarım bardak su
      havada gülüşmeler, çatal bıçak sesleri...

Herşey yerli yerindeydi, ve kuşkusuz onlar da
Toplamışlardı işlerine gelenleri ve gelmeyenleri,
      afişleri, pankartları, duvar gastelerini
      kırık camları, kurşun kovanlarını, sopaları
      kanlı bir ayakkabı tekini
      gözleri yuvalarından fırlayan gasteciyi.

Herşey yerli yerindeydi, öğrenciler yemekhaneye
                               döndüklerinde.
Ali CENGİZKAN