AŞIKANE
"Seni seviyorum" diyen o 
hüzünlü bir ozandır 
şarkılarını yitirmiş 
Bin neşeli tarlakuşu 
gözlerinde 
bin suskun kanarya 
boğazımda 
Aşk konuşabilseydi keşke 
"Seni seviyorum" diyen o 
üzüntülü bir gecenin kalbidir 
ayışığını arayan 
Konuşabilseydi keşke aşk 
Bin gülen güneş 
adımlarında 
bin ağlayan yıldız 
arzularımda 
Aşk konuşabilseydi keşke.
Ahmed ŞAMLU

Çeviri: Ayşegül SÜTÇÜ - Hamit TOPRAK