RÜSTEMO
 
   Modan yaylasına eşkin almadan
   Maktela üzerinde sağımız
   Karbeyaz Çermik Dağları
   Solumuz kan kırmızısı Fırat'tır
   Dört mevsim yeşildir orman
   Ve toprak çetin
   Baharları aşiretler iner Dersim üstünden       
   Sürü otlatır.
   Odunda
   Kömürde
   Pamukta
   Gönlü bir akarsu gibi alıp götüren
   Irzdan ve ekmekten yana
   Bir kara sevdadır
   Yeşil murattır
   Ve bundan ötürü tutmuş dağları
   Ve almış yürümüş sulardan öte
   Kıl çadırlarda maceramız
   Yasak bundan böyle zulüm;
   Ve öşür
   Ve haraç
   Ve angarya
   Ve katil
   Ve şirkat
   Ve talan
   Ve küfür kıza kısrağa
   Yasaktır, emreder Dağlar Paşası
   Elinde, affetmez Fransız üçlüsü...
 
   Gayrı malumunuz olsun halım
   Hayrola encam
   Malum ola
   Ayan beyan
   Dosta ve düşmana serencam

   Önce şeyhulislam fetva buyurur
   Katlim dört mezhepte vacip görülür
   Sonra saray ferman eyler
   Ve kaltak vurulur ordugahlarda
   Dar vakit yetiştin tatar ağası
   Bir elimde kana batmış hamaylim
   Bir elim derman eyler
   Dostooo
   Buncasına kavga demezem
   Kızanlar idman eyler
   Hele sarılmasın dört bir yanımız
   Tamam cümle dağlar mevzi almıştır
   Ve yatmış pusuya patikalar

   Salavat getirir dağ dağ taburlar
   Narlı bahçe üzre kanlı bir akşam
   Gelen elçi değil
   Azrail olsun
   Anam avradım olsun kaçarsam.
 
                           Ahmed ARİF