ATEŞLER VE AHENKLER

Yol üstünde zincir şıkırtıları,
		Kuşların şarkısı.
Ormanların ıslaklığı altında,
Hindistan cevizi ağaçlarının
		yumuşak musikisinin serinliği
Ateşler,
		çimende ateş,
		Kayat'ın madensi sıcak yapraklarında
		ateş.

İnsanlığın büyük göçlerini
bağrında taşıyan
	geniş keçi yolları,
kapalı ufuklara doğru
geniş keçi yolları,
silah zoruyla
açılmış keçi yolları.
		Foguerias'lar,
			danslar,
				tamtamlar,
					ahenkler.

Aydınlığın ahengi,
Rengin ahengi,
Sesin ahengi,
Hareketin ahengi,
Çıplak ayakların
		kana bulanmış zincirlerin ahengi
Sökülmüş tırnakların ahengi,
			Ahenkler,
				Sonsuz ahenkler,
ey Afrika'nın kederli sesi.


Agostinho NETO

Çeviren : Eray CANBERK