ADRIENNE RICH                                                                            (ABD)Hazırlayan :  Tuğrul Asi Balkar

 


 

YAŞAMI

 Adrienne RICH


YAPITLARI

A Change of World (Dünyanın Değişimi, 1951)
The Diamond Cutters and Other Poems (Elmas Keskiler ve Öteki Şiirler, 1955)
Snapshots of a Daughter-in-Law: Poems,1954-1962 (Bir Gelinin Fotoğrafları: Şiirler,1963)
Necessities of Life (Yaşamın Gereklilikleri, 1966)
Leaflets: Poems, 1965-1968 (Risaleler: Şiirler, 1969)
The Will to Change: Poems, 1968-1970 (Değişimin Geleceği, 1971)
Diving into the Wreck: Poems, 1971-1972 (Yıkıntıya Dalış, 1973)
Poems: Selected and New, 1950-1974 (Şiirler: Seçme ve Yeni, 1974)
Twenty-One Love Poems (Yirmi Bir Aşk Şiiri, 1977)
 

ŞİİRLERİ

       
Göçmen Adaylar, Lütfen Dikkat

BAĞLAR

http://www.nortonpoets.com/richa.htm
http://www.americanpoems.com/poets/adrienne_rich