HİROŞİMA'DAN CARETTALARA

 

Dün hiroşimada 
bin insan 
bin candı
Bir insan tetiğe bastı
bin canı aldı

ve bin yıldız oldu bin can.

Gel bugün 
bin yıldız
		altında

başka bin yıldızın
bin cana dönüşünü izleyelim.
ve onlardan 
sevda alalım denize duyulan
umut alalım yaşama dair.

 
              Abdullah ANAR